הופעה חיה בריבוי מצלמות, בר גיורא -Midnight

From the beloved Marilyn Monroe to the unforgettable Ella Fitzgerald!

I wanna Be Loved By You – Dancing Cheeck to Cheek – Cover by Midnight

Posted by Midnight on Sunday, February 3, 2019