יום מרוכז, הרצאות למעצבים UX Salon

צילום: יונתן בר-צבי ויגאל הכט
עריכה: יגאל הכט